BES Güncel Konular

BES Güncel Konular

5 Soruda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) (02.06.2017)

BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin çalışma hayatları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilikte yaşam standartlarını koruyabilmeleri için ek gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. BES’te katılım gönüllülük esasına dayanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

BES’in Amacı Nedir?

Bireylerin, emekliliğe yönelik tasarruflarını yatırıma yönlendirerek refah düzeyini artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

BES’e Katılabilmek İçin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmak Gerekir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlılık gözetmeksizin BES’e dâhil olunabilmektedir.

BES Güvenli midir?

Sistemde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlenir ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından tüm faaliyetleri günlük olarak takip edilerek gözetlenir. Ayrıca, birikimler Takasbank‘ta açılan hesaplarda saklanır.

BES’te Riskler Nelerdir?

BES’e yatırılan katkı payları, katılımcıların tercih ettiği; hisse senedi, devlet tahvili, kıymetli madenler gibi varlıkları içeren emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Tercih edilen fonların içerdiği varlıkların getirileri katılımcıların birikimlerini belirler. Yani alacakları riski belirlemek her zaman katılımcıların elindedir. Katılımcılar, piyasa koşullarına uygun olarak katkı payının yatırıldığı emeklilik yatırım fonu dağılımlarını uygun zamanlarda değiştirebilirler.

Emeklilik yatırım fonları getirilerinin detaylı kıyaslaması için tıklayınız.


Özel Emeklilik ve IOPS (02.06.2017)

Özel emeklilik, yatırım sistemi ile bireylerin emeklilikte hayat standartlarının yükseltmesine, sosyal güvenlik olanaklarının artmasına yarar sağlayacak bir sistemdir.

Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyicileri Kuruluşları Teşkilatı (IOPS) özel emeklilik sistemlerinin denetimini yaparak ilgili kuruluşları bir araya getiren, üye yapısında 40’ın üzerinde ülke bulunan uluslararası bağımsız bir teşkilattır. Teşkilata, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi de üyedir.

Özel Emekliliğe Devlet Katkısı

Ülkemizde sigortacılık ve özel emeklilik faaliyetleri, yüksek denetim ile kontrollü bir gelişim göstermektedir. Öte yandan devlet katkısı uygulaması, katılımcıların tasarruflarını, gelecekteki hayat standartlarını artırmalarına aracılık eden önemli bir unsurdur. Gönüllü katılım esasına dayanan özel emeklilik sistemlerinden en çok tercih edilen sistem BES’tir. “BES” hakkında ön bilgi almak için tıklayınız.


Otomatik BES'te İkinci Tur 1 Nisan'da Başlıyor (30.03.2017)

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın ikinci turu 1 Nisan'da başlıyor. Çalışan sayısı 250-999 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Nisan itibariyle BES sistemine geçmek zorunda. Otomatik katılım kademeli bir şekilde daha ufak yerlerde çalışanları da kapsayacak. Sisteme, bugüne kadar 794 bin 938 kişinin katıldı.


Devletten BES’e 8 Milyar Lira (30.03.2017)

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) BES'e ilişkin istatistiki verilerine göre, yılbaşından sonra gerçekleşen otomatik katılım sayısı 3 Mart itibarıyla 794 bin 938 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 89 milyon 718 bin 325 lira olarak gerçekleşti. Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 113 lira oldu. Aynı tarihte Bireysel Emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 6 milyon 745 bin 783 oldu. Katılımcıların fon tutarı 56 milyar 627 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 7 milyar 962 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 47 bin 456'ya yükseldi.

BES hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.