BES’te Getiriler

BES’te Getiriler

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yaptığınız katkı payı ödemeleri, emeklilik yatırım fonları aracılığı ile yatırıma yönlendirilmektedir. Katılımcı birikimlerini emeklilik şirketlerinin sunduğu bir veya birden fazla emeklilik fonu arasında paylaştırabilmektedir. 

Emeklilik Yatırım Fonları fon yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir finansal kuruluş olan Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir.

Emeklilik yatırımlarına bir avantaj sağlamak üzere, emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj (vergi kesintisi) uygulanmamaktadır. Bu sayede BES’te oluşan tasarruflar birikime dönüşür.

Emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi risk algınıza en uygun olabilecek emeklilik yatırım fonlarını seçersiniz. Seçmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonları içlerinde barındırdıkları yatırım araçlarına göre farklı türde olabilmektedir. Örneğin adında “Kamu Borçlanma Araçları” olan bir fon en az %80 oranında devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparken, adında “Hisse Senedi” ibaresi olan bir fon ise portföyünde en az %80 oranında hisse senedi bulundurmaktadır. Dolayısıyla, BES fonları da yatırdıkları enstrümanlarla paralellik arz eder.

BES Analizleri

Bu grafikte mavi sütun BES’teki kamu borçlanma fonlarının yıllık ortalama getirilerini, kırmızı sütun ise devlet iç borçlanma senetlerinin ağırlıklı getirisini vermektedir. Buna göre BES kamu borçlanma fonları, devlet iç borçlanma senetleri ile paralel hareket etmiştir.


Aşağıdaki grafikte ise, BES’te hisse senedi ağırlıklı fonlarının yıllık getirileri (mavi), ulusal Borsa İstanbul 100 endeks değerinin yıllık getirileriyle (kırmızı) yan yana konmuştur. Kolayca görüleceği gibi BES hisse fonları da BIST-100 endeksiyle neredeyse aynı getirileri elde etmiştir.


BES’te birikimlerinizin büyümesi seçmiş olduğunuz emeklilik fonlarına bağlıdır. Araştırmalar, emeklilik anındaki toplam varlığın %90’ının doğru fon tercihleriyle, %10’unun ise fon performansları sonucunda oluştuğunu göstermektedir.

Bu yüzden emeklilik fonlarınızın getirisini/performansını takip etmeniz ve gerektiğinde değiştirmeniz çok önemlidir.  Getirisinden memnun olmadığınız durumda ya da geleceğe yönelik yatırım tercihinize bağlı olarak emeklilik yatırım fonlarınızı ve dağılım oranlarını yılda en fazla 12 kez değiştirebilirsiniz.  Emeklilik yatırım fonlarına ait sürekli bilgilendirme formları (Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve emeklilik şirketlerinin internet sitelerinden kolaylıkla erişilebilir) ve getiri bilgileri (emeklilik şirketlerinin internet sitelerinden kolaylıkla erişilebilir) hem fon seçiminde hem de getiri takibinde yardımcıdır.

AddVICE ile piyasadaki tüm emeklilik yatırım fonlarının dönemsel bazlı getiri oranlarını inceleyip, diğer yatırım araçlarının getiri oranları ile buradan grafikler yardımıyla karşılaştırabilirsiniz.

Bana Özel kısmından AddVICE’a sahip olduğunuz fonlarla ilgili bilgi vermeniz durumunda, fonlarınızın performansını takip edebilir, diğer araçlar ve enflasyon karşısında durumunu inceleyebilirsiniz.