BES’te işverenlere Vergisel Avantajlar

BES’te işverenlere Vergisel Avantajlar

İşverenler tarafından işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışanları adına ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir.

Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı gerekse çalışanlar tarafından ödenen indirim konusu yapılacak şahıs sigorta primlerinin toplamı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. İndirimi kimin kullanacağı konusu taraflarca (işveren-çalışan) serbestçe belirlenir. 

Öte yandan, çalışanlar adına ödenen BES katkı paylarının asgari ücretin %30’una kadar olan kısmı aylık SGK matrahına dâhil edilmemektedir.