BES’te Katılımcı Hakları

BES’te Katılımcı Hakları

Cayma Hakkı: Katılımcı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmenizin başlangıcından itibaren ilk 2 ay içerisinde cayabilirsiniz. Özel emeklilik sisteminde cayma durumunda, yaptığınız tüm ödemeler 10 iş günü içinde size iade edilir.

Başka Şirkete Aktarım Hakkı: Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçiş yapabilirsiniz. Eğer aktarım yaptığınız şirketten de memnun kalmazsanız, emeklilik güvenceniz için bir yıl sonra yeniden başka bir emeklilik şirketine tüm birikimlerinizi ve devlet katkılarınızı aktarabilirsiniz.

Plan Değişikliği Hakkı: Emeklilik sözleşmenizin uygulanmasına dair tüm detayları içeren emeklilik planınızı isterseniz yılda dört defa değiştirme hakkına sahipsiniz.

Fon Dağılımı Değişikliği Hakkı: Birikimlerinizin ve katkı paylarınızın yatırıma yönlendirildiği fonları veya fonlar arasındaki dağılımı yılda 12 defa değiştirebilirsiniz.

Katkı Payı Tutarının/Periyodunun Değiştirilmesi Hakkı: Emeklilik sözleşmesine ödediğiniz katkı payı tutarını veya periyodunu istediğiniz zaman değiştirilebilirsiniz.

Ara Verme Hakkı: Katkı payı ödenmesine istediğiniz zaman ara verilebilirsiniz. Ancak ara verme durumunda bazı kesintilerin yapılabileceğini de hatırlatmak gerekir. Emeklilik birikiminizi etkili bir şekilde yapabilmek için tasarruflarınıza ara vermemenizi öneririz.

Emekli Olmadan Sistemden Ayrılma: Sistemden istediğiniz anda ayrılma hakkına sahipsiniz. BES’ten erken ayrılma durumunda emekli olmanın getirdiği emeklilik güvencesi avantajlarından yararlanamazsınız. 10 yıl içinde emeklilik birikimlerinizi tamamlanmadan sistemden ayrılmanız halinde getirilerinizden %15 oranında stopaj kesintisi yapılır. 10 yılı tamamlayıp 56 yaşını doldurmadan ayrılmanız halinde ise, %10 oranında stopaj kesintisi yapılır.

Emeklilik Hakkı: Bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmanız ve 56 yaşını tamamlamanız koşuluyla emekliliğe hak kazanırsınız. Birden fazla özel emeklilik sözleşmenizin bulunması halinde, tüm sözleşmelerinizden emekliliğe hak kazanmanız için en az birinden bu hakkı kazanmanız ve otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeniz hariç diğer sözleşmelerinizi bu sözleşme ile birleştirmeniz yeterlidir. Emeklilik halinde, getirileriniz üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılır. Emeklilik birikimlerinizi topluca alabilir veya yıllık gelir sigortası ya da emeklilik gelir planı/programlı geri ödeme sözleşmesi yaptırarak emekli maaşı almayı seçebilirsiniz. Programlı geri ödemeyi tercih etmeniz durumunda Emekli maaşı almaya devam ettiğiniz dönemde de fonlarınıza yön verebilir, fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.

Haciz ve Rehinden Muafiyet: Bireysel emeklilik hesabınızdaki fon paylarından sistemde bulunduğunuz ay sayısı ile brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarınız ve BES’ten emekli olmanız durumunda yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı (nafaka borçları hariç olmak üzere) haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.


Emekliliğinizi planlamanıza yardımcı olmamızı ister misiniz? Üyelik için lütfen tıklayın.