Dünyada Emeklilik Sistemleri

Dünyada Emeklilik Sistemleri

Tüm dünyada son on yıl içinde emeklilik sistemlerinin yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Değişen demografik yapı; nüfusun yaşlanması, beklenen yaşam süresinin ve uzun yaşam riskinin artması, çalışma hayatının hızla değişmesi ve ekonomideki dalgalanmalar kamu emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirlik problemlerini ortaya çıkarmıştır.

Emeklilik sistemlerinde oluşan sorunların çözümü için emeklilik yaşının yükseltilmesi ve katkı payı ödeme süresinin arttırılması gibi parametrik reformlar yanında emeklilik güvencesi planlamalarının yeniden düzenlenmesi ve kamunun dağıtım esasına dayalı sosyal güvenlik sistemlerinin, fonlu ikinci basamak işveren emeklilik sistemleri ve üçüncü basamak bireysel emeklilik sistemleriyle desteklenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluna gidilmiştir.