Dünyada Emeklilik Uygulamaları, BES ve Otomatik Katılım