Emeklilik Sözleşme Süreci, Kesintiler

Emeklilik Sözleşme Süreci, Kesintiler

Giriş aidatı, katılımcıların ilk defa sisteme katılmanız sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi imzalamanız durumunda alınmaktadır. Giriş aidatı peşin veya azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitli veya ertelenmiş olarak alınabilir.

Emeklilik sözleşmenize yatırdığınız katkı paylarından veya birikim üzerinden yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Ödemeye ara vermek istemeniz halinde ise, ara verme süresi boyunca birikimlerinizden ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. 1 yıl boyunca ödemeye ara vermeniz durumunda ise bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler ara verme kesintisi olarak birikimlerden indirilebilir.

Fonlarınıza ilişkin giderlerin karşılanması için ise fon toplam gider kesintisi adı altında fondan gider kesintisi yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi fon grubu bazında azami olarak belirlenir. Mevcut mevzuata göre azami yıllık fon toplam gider kesintisi ; para piyasası/kıymetli madenler fonları için %1,09, borçlanma araçları/standart/endeks fonları için azami yıllık %1,91, hisse/katılım/karma/fon sepeti/değişken/yaşam döngüsü/hedef fonlar için ise azami yıllık %2,28’dir.

Sistemde yapılan kesintiler, giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintileri gibi farklı isimlerle ifade edilse de toplam kesinti tutarı için ilk 5 yılda sınırlama vardır.

Sözleşmenizin ilk 5 yılında sözleşmenizden fon toplam gider kesintisi dışında yapılacak toplam kesinti tutarı ilgili yılın ilk altı ayında uygulanacak brüt asgari ücret tutarının %8,5’ini aşamaz. 6. yıldan itibaren sözleşmenizden bu kesintiler yapılamaz.