İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi bir işveren ile bir emeklilik şirketi arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. Bir işveren grup emeklilik sözleşmesinin kurulabilmesi koşulu, adına katkı payı ödemesi yapılan katılımcı ile ödemeyi yapan işveren arasında bir istihdam ilişkisinin olmasıdır. 

İşveren çalışanı adına sabit bir katkı payı belirleyebilir. Çalışanın maaşının belli bir yüzdesi olarak da katkı payı belirlenebilir. Bu durumda maaş artışı olması ile birlikte katkı payı da otomatik olarak artırılmış olacaktır.

İşveren, ödediği katkı paylarına ilişkin birikimlerin çalışanı tarafından hak edilmesi için hak kazanma süresi belirleyebilir. Bu süre, yedi yıldan fazla olamaz.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği, birikimlerin başka şirkete aktarımı gibi haklar işveren tarafından kullanılır. Çalışanların hak kazanma süresi doluncaya kadar, bu haklar işverene aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkı emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla çalışan tarafından kullanılabilir.

Yıllara Göre Hak Kazanma Oranları

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)<1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi(Yıl)


0

100
1

0

1002

0

0

100


3

0

0

0

100

4

0

0

0

75

100
5

0

0

0

60

80

1006

0

0

0

60

70

80

100


7

0

0

0

50

60

70

80

100


Katılımcı, hak kazanma süresi dolmadan işten ayrılırsa, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesabındaki birikim tutarının hak kazandığı bölümünü alabilir.

Hak kazanma süresi dolmadan katılımcının birikimlerinin tamamına hak kazanması aşağıdaki koşullarda mümkündür:

  • İşveren tarafından çalıştığı kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,
  • Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
  • İşverenin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi,
  • Katılımcının vefat etmesi.