Otomatik Katılımda İşverenlerin Rolü

Otomatik Katılımda İşverenlerin Rolü

İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılımda işverenin bazı yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunuyor.

İşveren bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri arasından uygun gördüklerinden teklif alır ve herhangi bir menfaat sağlamadan çalışanlar açısından en fazla avantajları sunan emeklilik şirketini seçer. İşveren birden fazla emeklilik şirketini de seçebilir.

İşveren, seçtiği emeklilik şirketi ile Gruba Bağlı Bireysel emeklilik sözleşmesi imzalar.

Emeklilik şirketiyle koordineli çalışarak çalışan listelerinde yer alan bilgilerin kayıtlarında yer alıp almadığını kontrol eder ve eksik bilgileri tamamlar.

İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarır.

Bordro sistemlerine hem girdi hem de çıktı olarak bazı güncellemelerin yapılmasını sağlar.

Herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için, SGK bildirgesindeki tutarlar ile otomatik BES’e yatırılan tutarların uyumunu sürekli kontrol edecek süreçleri tasarlar.

Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanlar için fon tercihinde bulunur.

Çalışanların bilgilendirilmesi için gerekli imkanları sağlar.

İnsan kaynaklarının eğitimi ve iş süreçlerindeki revizyonların sistem başlamadan hazır edilmesini sağlar.

Çalışan talepleri için (eğer işveren talepleri alacaksa) gerekli altyapıyı sağlar.

İşverenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetimlere tabi tutulacak ve her aykırı işlemde 100 TL para cezası kesilecek. Buna ek olarak, geç-yanlış yapılan veya yapılmayan işlemler nedeniyle çalışan bir zarara uğramışsa, bunu telafi etmek de işverenin sorumluluğunda bulunuyor.