Rahat Emeklilik için Bu Ürün Tam Bana Göre

Rahat Emeklilik için Bu Ürün Tam Bana Göre

Rahat ve sağlıklı bir çalışma hayatı ve huzurlu bir emeklilik için planlama yapmalı, risklerinizi tanımlamalı ve ardından harekete geçmelisiniz. Özel emeklilik sistemlerine başvurmak bu bağlamda akıllıca bir çözümdür.

Çalışma ve emeklilik anında karşılaşacağınız riskler ve size uygun çözümler genel olarak yaşam tarzınıza, gelir durumunuza, mevcut varlıklarınıza ve aile yapınıza göre şekillenecektir.

Rahat Emeklilik için…

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar ihtiyacınız olan ürünleri de belirleyecektir.

 • Yaşınız, çalışma durumunuz,
 • Aktif çalışma yaşamına kaç yaşında son vermeyi düşündüğünüz,
 • Harcama/biriktirme alışkanlıklarınız,
 • Eşiniz/çocuklarınızın size olan bağımlılığı, bağımlılık varsa kaç sene daha devam edecek,
 • Bakmakla yükümlü olduğunuz diğer kişiler, (ana/baba, kardeş vb.)
 • Emeklilikten önce vefat etmeniz durumunda bağımlı kişilerin durumu,
 • Finansal varlıklarınızın ne kadarını miras olarak bırakmak istiyorsunuz,
 • Emekliliğe yönelik mevcut birikimleriniz, bunların likide dönme hızları,
 • Finansal araçlar konusundaki bilginiz, finansal durumunuzu yönetme isteğiniz,
 • Finansal araçlarda alabileceğiniz risk düzeyi,
 • İşyerinizin size sağladığı olanaklar (sağlık sigortası, BES, vb.) bunların emeklilik anında devam edip etmeyeceği
 • SGK emekliliğiniz ne zaman olacak, yaklaşık ne kadar maaş alacaksınız

vb.

Risklerinizi bertaraf etmek üzere, bu ve benzeri tüm bilgileri inceleyerek:

 • BES sözleşme ihtiyacı ve yatırılması gereken katkı payı
 • Diğer yatırım araçları
 • Hayat sigortası ürünleri
 • Ferdi kaza sigortası ürünleri
 • İşsizlik sigortası ürünleri
 • Sağlık sigortası ürünleri
 • Eğitim sigortası ürünleri
 • Gelir sigortası ürünlerinden

Bir veya birkaçını hayatınızın değişik dönemlerinde kullanmayı düşünmeniz gerekmektedir. Bu ve benzeri analizleri otomatik olarak yapmak üzere AddVICE sistemine giriş yapabilirsiniz.