Bilgilendirme Onayı

Bilgilendirme Onayı

Adendum Teknoloji, her ne türde olursa olsun, bu WEB sitesinin kullanımı veya bu WEB sitesinin geçici olarak kullanılamaması sonucu ortaya çıkabilecek ya da ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı her türlü zararla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Bu WEB sitesinin yapımı ve bakımında, azami gayret sarf edilmiş, sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Ancak olası hatalar, eksiklikler veya yanlışlıklar için her ne şekilde olursa olsun mesuliyet kabul edilmemektedir. Bu WEB sitesindeki bilgiler yalnızca hizmetlere dair yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilecektir. Her türlü teknik veya mevzuat ile ilgili bilgi; Adendum Teknoloji’nin görüşü olup, bu görüşe katılıp katılmamak veya ona göre karar verip vermemek veya fiiliyata geçirip geçirmemek, kullanıcının inisiyatifindedir. Bu görüş, analiz ve hesaplamaların uygulanmasının yaratabileceği her türlü maddi ve manevi sorumluluk kullanıcıya aittir, Adendum Teknoloji hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.