SGK Emeklilik HesaplamalarıBelirtmiş olduğunuz doğum tarihi, ilk işe giriş tarihi, cinsiyet ve medeni durum bilgileri doğrultusunda burada yapılan hesaplama ve gösterimler emeklilik tarihinizde SGK’dan (Eski SSK) alacağınız tahmini emeklilik maaş tutarını ifade etmektedir. Hesaplanan bu tutarı emekli olduğunuz tarihte emeklilik maaşı olarak alacağınıza yönelik herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hesaplamaya esas varsayımları göster
Geçmiş döneme ilişkin 3 tip prime esas kazanç tutarı seçeneği sunulur. İşe giriş tarihinden emeklilik tarihine kadarki tüm dönemde çalışacağınız varsayılır. image Geçmiş döneme ilişkin 5 tip prime esas kazanç tutarı seçeneği sunulur. Gelecek döneme ilişkin 6 tip gelecek çalışma oranı seçeneği sunulur. image En kapsamlı hesap tipidir. Geçmiş döneme ilişkin gerçek hizmet süreleri ve prime esas kazanç tutarları kullanılır. Gelecek döneme ilişkin 6 tip gelecek çalışma oranı seçeneği sunulur. image
PDF Rapor
PDF Rapor
  Geçmiş Prime Esas Kazanç Seçenekleri
Geçmiş Prime Esas Kazanç Seçenekleri 3 Seçenek 5 Seçenek Gerçek Bilgi
  Gelecekteki Çalışma Oranına Bağlı Farklı Hesaplamalar
Gelecekteki Çalışma Oranına Göre Detaylı Hesaplama Sonuçları Standart (%100) 6 Seçenek 6 Seçenek
  Yıllara Göre Detaylandırılmış Manuel Hesaplama
Yıllara Göre Detaylandırılmış Manuel Hesaplama -
  SGK 4A Hizmet Dökümü ile Hesaplama
SGK 4A Hizmet Dökümü ile Hesaplama - -
  Hediye İlave Paketler
Hediye İlave Paketler - A A, A+
 
Medeni Durum
Gelecek Çalışma Oranı

Prim ödeme gün süresini tamamlamak koşuluyla bugünden itibaren emeklilik tarihine kalan sürenin ne kadarında çalışacağınızı belirten oran.
Tercih edilen çalışma oranı prim ödeme gün süresini tamamlamak için yeterli değilse emeklilik koşullarını tamamlayana kadar çalışacağınız varsayılır.


SGK 4A Belgesi